engelse versie incocure

incontinentie test

in 5 minuten
toegang incontinentie diagnose programma

Na aanmelding en vragenlijst volgt jouw persoonlijke diagnose en behandeling op maat.


uitleg zelfzorg

stap 1 uitleg incontinentie zelfzorg programma
De 'incontinentie test' voor vrouwen met ongewild urineverlies bestaat uit een vragenlijst die na invulling online kan worden opgestuurd. Vervolgens worden de gegevens anoniem verwerkt en volgt een antwoord. De verwerking van de gegevens verloopt via een door 'IncoCure' ontwikkeld software programma....
stap 2 START vragenlijst
Bij verzekerde zorg geschiedt de betaling van €15,00 door de zorgverzekeraar en dien je jezelf enkel aan te melden. De website helpt hierbij. Hierna komt de vragenlijst ter beschikking.
stap 3 invoer vragenlijst
Na het compleet invullen van de vragenlijst met 45 vragen kan deze online worden ingestuurd door op knop onder aan het vragenformulier te klikken.
stap 4 antwoord
Na verwerking van de gegevens wordt binnen enkele seconden anoniem een antwoord gegeven met conclusies, adviezen en behandel instructies, dat speciaal op jouw persoon is toegesneden.
Het antwoord met instructies kan via de printerknop van uw browser worden afgedrukt of je kunt het opslaan als PDF.

kosten

Deze nieuwe zelfzorg service wordt vergoed door diverse zorgverzekeraars. De website helpt je daarbij na start vragenlijst.
Niet verzekerde zorg / Betaalsysteem
Indien vergoeding door zorgverzekeraar niet van toepassing is kun je voor € 15,00 toegang krijgen.... Zodra je besloten hebt tot betaling over te gaan word je eenvoudig en veilig door het betalingssysteem geleid.

kwaliteit

Deze incontinentie test voor vrouwen wordt direct na invulling vragenlijst op internet verwerkt. De gegevens worden anoniem behandeld en een antwoord volgt onmiddellijk. De verwerking van de gegevens verloopt via een 'diagnose expert programma' dat uitvoerig is getest bij meer dan 500 vrouwen in 10 verschillende ziekenhuizen in Nederland....
De resultaten zijn verwerkt, gepubliceerd en gepresenteerd op verschillende nationale en internationale congressen. Dit heeft geleid tot o.a. de 'Vlietstra prijs' in 2007 en nominaties op europese congressen in Berlijn en Istanbul. Wegens de hoog voorspellende waarde van 90% is het programma zeer bruikbaar voor de diagnostiek en daaruit voortvloeiende behandel adviezen. Er is een risico dat door het opvolgen van de adviezen een vertraging kan optreden in het bezoek aan een arts, waardoor mogelijk aanwezige ziektes later worden vastgesteld.
Diverse zorgverzekeraars, waaronder VGZ en Achmea ZilverenKruis, hebben hebben inmiddels deze test beoordeeld en voor hun verzekerden gecontracteerd. Dit innovatieve project is door de Nederlandse Zorg Authoriteiten getoetst en valt onder de werkingssfeer van de Wet Marktwerking Gezondheidszorg (registratie nummer EI-271).

^