Klachtenregeling

IncoCure BV met haar IncontinentieZorgService wil graag dat alle cliënten tevreden zijn over de zorg- en dienstverlening. Al onze medewerkers doen dan ook hun best met de grootste zorgvuldigheid te werken en rekening te houden met de wensen van de cliënt. Toch kan het gebeuren dat u van mening bent dat de zorgverlening op wat voor gebied dan ook verbeterd zou kunnen worden of dat uw opmerkingen of klachten heeft.

De tevredenheid van de cliënt is voor ons belangrijk. Door opmerkingen of klachten kan de organisatie mogelijk haar dienstverlening verbeteren en de kwaliteit van de zorg verhogen. Het kan gebeuren dat u als cliënt over sommige aspecten van de verleende service niet tevreden bent. U heeft dan recht op serieuze afhandeling van uw onvrede of klacht. Het is ook mogelijk dat familieleden en partners van cliënten opmerkingen hebben over de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening.

Binnen IncoCure bestaat hiervoor een klachtenregeling met als doel:

  • behandelen van de onvrede of klacht;
  • voorkomen van herhaling van de onvrede of klacht;
  • herstellen van de relatie tussen u en de medewerker(s);
  • bijdragen aan de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening.

Wat doet u met een klacht/onvrede?
Er is een verschil tussen onvrede en een formele klacht. Als u ergens ontevreden over bent, kan dit vaak worden opgelost door goed overleg met de betrokken medewerker of onze communicatie manager. Deze kan u zonodig verder helpen.

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon luistert naar de onvrede of klacht, begeleidt degene die de klacht heeft ingediend en zorgt voor bemiddeling als dit nodig is.

Meld uw klacht
Indien uw opmerkingen cq. klachten wilt melden kan dit via het internet.  Het meldingsformulier vindt u op de website www.incocure.com.