Vraag&Antwoord

Voor wie is de IncontinentieZorgService geschikt?
*De IncontinentieZorgService is geschikt voor vrouwen die niet onder behandeling zijn, of recentelijk zijn geweest, van een specialist (uroloog, gynaecoloog, continentieverpleegkundige) of bekkentherapeut.
*Bij 92% van de vrouwen met incontinentie is verbetering te verwachten met de IncontinentieZorgService. Het beste resultaat wordt geboekt bij vrouwen die een lichtere vorm van incontinentie hebben. Ook is de duur van het continentieprobleem van invloed op het resultaat. Hoe korter de klachten bestaan, hoe groter de kans op een positief resultaat.
*Het resultaat van de service is mede afhankelijk van uw motivatie. Dit betekent dat de oefeningen trouw uitgevoeren en de leefstijladviezen opgevolgen.
*De service is niet geschikt voor mannen aangezien continentieproblemen bij mannen veelal een medische oorzaak hebben en behandeling door een huisarts of uroloog dan noodzakelijk is.

Waarom heeft de vragenlijst 45 vragen?
Om een nauwkeurig en persoonlijk advies op maat te geven zijn deze 45 zorgvuldig geselecteerde vragen en antwoorden samengesteld. Tevens zijn de vragen eenvoudig gebleven zodat de lijst in ca 5 minuten kan worden ingevuld. Klik op verzenden en u heeft binnen enkele seconden uw conclusies met adviezen.

Is het inwendig onderzoek bij het huisbezoek verplicht?
Nee, het inwendig onderzoek is niet verplicht. Het is wel zo dat het doen van inwendig onderzoek de continentieverpleegkundige in staat stelt een volledig beeld te vormen van de werking van uw bekkenbodem. Hierdoor kan zij u de best passende adviezen geven.

Is er na het huisbezoek nog een contactmoment?
Na het huisbezoek gaat u aan de slag met de adviezen en oefeningen die u heeft gekregen. De verpleegkundige blijft u ook na het huisbezoek nog begeleiden. Zij zal na 4 en 8 weken nog telefonisch contact met u opnemen om te bespreken hoe het oefenen verloopt en of er al verbetering merkbaar is. Ook geeft zij u aanvullend advies als dit nodig is.

Wordt de IncontinentieZorgService vergoed?
De IncontinentieZorgService wordt vergoed door diverse zorgverzekeraars: Wij checken voor u begint met de vragenlijst of uw zorgverzekeraar de IncontinentieZorgService gecontracteerd
Bent u niet verzekerd bij een van bovenstaande verzekeraars dan wordt de IncontinentieZorgService voor u niet vergoed. U kunt uiteraard wel tegen betaling gebruik maken van de service.

Hoe kan ik me aanmelden?
U kunt zich via de website aanmelden voor de IncontinentieZorgService. Ga naar de vragenlijst en start met het invullen van uw gegevens en vragenlijst. Zodra u alle vragen heeft beantwoord, krijgt u een conclusie met leefstijl en behandelingsadvies. Vaak geeft dit voldoende informatie, maar zonodig kan telefonische begeleiding worden afgesproken (meerkosten €75.00) of een huisbezoek door een verpleegkundige (meerkosten € 165.00).

Ik heb een afspraak gemaakt met de continentieverpleegkundige, maar moet deze annuleren. Wat nu?
Stuur een email naar contact@mediarts.nl

Ik gebruik nu incontinentiemateriaal. Als ik gebruik maak van deze service, krijg ik dan mijn materialen nog wel vergoed?
Ja, gebruik maken van de service wil niet zeggen dat u geen materialen meer vergoed krijgt. Het doel van de service is om uw continentieprobleem te verminderen waardoor u in de toekomst wellicht kunt volstaan met lichter of misschien helemaal geen materiaal.

Moet ik een verwijzing van mijn huisarts hebben om gebruik te kunnen maken van deze service?
Nee, u hoeft geen verwijzing van uw huisarts te hebben om gebruik te maken van de IncontinentieZorgService.

Hoe moet ik de betaling voldoen?
De betaling voor de vragenlijst kunt u voldoen via het PayPal betalingssysteem. Dit is een betalingssysteem waarbij met uw creditcard een online betaling kunt doen. Dit geeft u direct toegang tot het betaalde gedeelte van de website.