Gebruiksvoorwaarden:
Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief octrooi, met betrekking tot deze website berusten bij IncoCure BV. IncoCure BV verleent u alleen het (op ieder moment) opzegbare, niet-exclusieve en niet voor sublicentie of overdracht vatbare recht voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik deze website te bezoeken en kennis te nemen van de inhoud daarvan, als mede het gebruik van de zelfzorg module tegen betaling. Blijkt uw zorgverzekeraar het gebruik van de zelfzorg module niet voor u te hebben gecontracteerd ontvangt u alsnog een door u te betalen factuur. Enig ander gebruik van deze website is niet toegestaan. U mag deze website niet in een frame inbouwen.
De software is onderwerp van klinisch onderzoek. Gebruik van dit programma impliceert toestemming van de gebruikster om de gegevens anoniem te verwerken voor evaluatie en wetenschappelijk onderzoek.
Aan deze website kunnen geen rechten, waaronder garanties, worden ontleend. Gebruik van deze website is geheel voor eigen risico. Deze website is slechts van informatieve aard en geen vervanging van professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen altijd een arts.
IncoCure BV, haar groepsmaatschappijen, haar toeleveranciers en haar onderaannemers zijn niet aansprakelijk voor enige kosten of schade die direct of indirect verband houdt met het gebruiken of niet, gedeeltelijk of slechts met beperkingen kunnen gebruiken van deze website, ongeacht de rechtsgrond waarop aansprakelijkheid wordt gebaseerd. KvK 12068630
Externe Links op de Links pagina vallen buiten de verantwoordelijkheid van IncoCure omdat IncoCure geen controle heeft over de inhoud en (tussentijdse) wijzigingen van deze Links.

Privacy statement / Vertrouwlijkheid van uw gegevens
Vertrouwelijke of persoonlijke informatie van de bezoeker van deze website wordt door IncoCure BV gerespecteerd en behandeld volgens de regels van de privacywetgeving. De website weerhoudt zich van identificatie van bezoekers, is vrij van reclame cookies en de gegevens voor de zelfzorg module worden anoniem verwerkt om maximale privacy bescherming te waarborgen, behoudens de noodzakelijke gegevens (naam, geboorte datum, postcode en huisnummer) die uw zorgverzekeraar nodig heeft voor de administratieve vergoeding. Deze gegevens worden 10 jaar bewaard. Met Google, Twitter en Facebook wordt samengewerkt om anoniem gebruikersgegevens te verzamelen voor conversietracking en optimalisatie van deze website. Laatste update 9-12-2018.