Begrippenlijst


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z


A
Anticholinergica: een groep van medicijnen die het gemiddeld urinevolume bij eerste aandrang kunnen vergroten met vermindering van het aantal plasepisoden en minder urineverlies door aandrang.
Afdrukken: printen van de pagina gaat via de printerknop op de webpagina's of via de printerknop van uw browser.
Atrofie: verschrompeling van weefsel.
B
Betaling: dit gaat alleen via het PayPal betalingssysteem.
Bekkenfysiotherapeut: Bekkenfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. Het richt zich op cliënten / patiënten met problemen in het gebied van lage rug, bekken, buik en bekkenbodem.
Blaasresidu: de hoeveelheid urine die achterblijft na het uitplassen.
Blaasspiegeling: (of cystoscopie) met behulp van een kijker wordt via de plasbuis de blaas van binnen bekeken.
C
D
E
Echo: toepassing van geluidsgolven bv ter lokalisatie van blaas en de inhoud ervan.
F
Fysiotherapeut
G
Gemengde incontinentie: een vorm van ongewild urineverlies met zowel stress (verhoogde buikdruk) incontinentie als ook urge (aandrang) incontinentie.
Glaucoom: oogziekte met verhoogde oogboldruk.
H
I
Incontinentie: het onvermogen om urine of ontlasting op te houden met ongewild verlies als gevolg.
Incontinentie verpleegkundige: een verpleegkundige gespecialiseerd in de problematiek van ongewild verlies van urine en ontlasting. Geeft hiervoor oplossingen, behandelingen en verbandadviezen.
Invullen vragenlijst: aanvullende informatie over een vraag krijgt u door met de muis op de vraag te gaan staan. Enkele vragen hebben ja of nee keuze, waarbij u met de muis het rondje voor ja of nee moet aanklikken. Dit wordt dan groen. Sommige vragen hebben een meerkeuze antwoord, dat u kunt zien door op het grijze pijltje in het keuzevak aan te klikken en aansluitend op uw keuze antwoord te klikken. Na invulling van alle vragen klikt u op 'stuur in' of druk op de 'enter'toets.
J
K
L
M
Mediarts: het bedrijf Mediarts BV beheert en exploiteert het 'Mediarts' computer programma waarop de zelfzorg module van IncoCure gebaseerd is.
N
O
Oestrogenen: vrouwelijk geslachtshormoon.
P
Printen: kies print to PDF(=opslaan als PDF) of kies uw papier printer.
R
S
Stress incontinentie: een vorm van ongewild urineverlies dat optreed bij verhoging van de buikdruk, zoals bv. bij hoesten, tillen,lachen, niezen, bewegen, etc.
Stress test: een test bij gevulde blaas om te beoordelen of er urineverlies optreedt bij buikdrukverhoging.
T
TOT of Trans Obturatorius Tape: Operatief te plaatsen bandje ter ondersteuning van de plasbuis bij stress incontinentie. Zie ook folders.
U
Urge incontinentie: een vorm van ongewild urineverlies dat gepaard gaat met een sterke aandrang tot plassen die niet tegen te houden is.
Urodynamisch onderzoek: een blaasdrukmeting met een apparaat en meetsonde in de blaas om de drukken in de blaas tijdens blaasvulling en lediging te registreren.
Uroflowmetrie: een meting met een apparaat waarmee het volume en de snelheid van de urinestraal worden vastgelegd.
V
W
Y
Z